Friday, October 12, 2012


Rosmah terus dijadikan kambinghitam!

ARIF SABRI ataupun blognya `Suckmongkol’ nampak gayanya semakin meroyan apatah lagi bila dia dinyanyikan oleh DAP untuk bertanding di Parlimen Raub ataupun Puchong pada PRU13  nanti  dan tindakan beliau menjadikan program PERMATA sebagai senjata atau mengkambinghitamkannya adalah  untuk memperlihatkan beliau seorang pemimpin yang cerdik dan tidak sia-sia DAP menerima beliau sebagai ahli.

Untuk meneruskan survival politiknya setelah UMNO menolak beliau dan rakyat menghukumnya,Arif berpaling arah dan mencari dahan baru,akhirnya beliau dikutip oleh DAP daripada terus menjadi sampah politik jalanan dan DAP berjaya `memurtad'kan politk Arif dari seorang melayu untuk menjadi pendokong fahaman DAP yang sedang berusaha gigih mengkristiankan Negara ini.

Sebelum ini beliau ditolak oleh rakyat dalam DUN  Pulau Manis kerana beliau merasakan hanya beliau yang cerdik dan semua rakyat itu tidak tahu apa-apa dan bodoh belaka dan kita percaya Arif yakin semua rakyat akan percaya dengan apa yang beliau paparkan melalui tulisannya itu sebagaimana beliau menganggap rakyat Pahang tidak cerdik dalam segala bidang kecuali beliau.

Arif Sabri ini lulusan ekonomi tetapi bila beliau mengulas tentang PERMATA seperti yang disiarkan oleh sebuah portal memperlihatkan bahawa beliau masih terlalu cetek dan dungu serta tolol untuk menilai program PERMATA ini dari sudut jangka panjang malah tulisannya dilihat penuh dengan endam kesumat dan niatnya bleh ditafsirkan adalah untuk memperlekehkan usaha kerajaan serta isteri Perdana Menteri Rosmah Mansor.

Seorang Melayu yang diangkat oleh DAP sebagai pejuang mereka kalau dilihat daripada latarbelakangnya langsung tidak layak untuk membicarakan soal PERMATA ini. Arif yang pernah menggemparkan dunia blog tanahir kerana menceraikan isterinya melalui blog dan difahamkan tidak mempeduli pun anak-anak dengan bekas isterinya yang juga seorang penulis blog.

Tulisan ataupun kupasan Arif tersebut tentang peruntukan Bajet PERMATA untuk perkembangan perlaksanaan anak-anak Negara ini  seperti mahu menghalang program ini diadakan dan mungkin kerana Rosmah Mansor yang menjadi Penaung,Arif menyerang Permata ini untuk kepentingan politik beliau dan mahu menanamkan kebencian rakyat terhadap isteri Perdana Menteri ini.

Malang bagi Arif sebelum beliau menulis,beliau tidak menyelidiki fakta tentang bajet ini dan menulis dengan semborono dan cuba mengelirukan rakyat dengan teori karur marutnya dan mungkin kinonnya mahu menujukan beliau pakar  dalam bab-bab ekonomi dia cuba memutarbelitkan fakta.

BACA disini sebelum meneruskan bacaan bagaimana Arif Sabri ini cuba memutarbelitkan fakta dan memperbodohkan kita semua dengan teori busuk hatinya dan untuk membetulkan kebodohan dan ketololan Arif Sabri dalam isu PERMATA ini,mari kita buka minda dan otak DAPnya bahawa peruntukan bajet PERMATA sebanyak RM100 yang diluluskan pada tahun 2010 diturunkan sepenuhnya ke Jabatan Perdana Menteri sebagai jabatan yang bertanggungjawab ke atas pelaksanaan program-program PERMATA dan bukan masuk poket Rosmah Mansor.

Pengurusan kewangan pula dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak (PERMATA) mengikut segala peraturan kewangan yang sedang berkuat-kuasa sebagai mana diarahkan oleh Kementerian Kewangan. Pengurusan Kewangan di Bahagian PERMATA juga diaudit oleh Unit Audit Dalam, Jabatan Perdana Menteri untuk memastikan kepatuhan kepada semua peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.Jangan bebal dan bodoh sombong Arif dengan menulis secara membuta tuli!

Program PERMATA telah diluluskan peruntukan sebanyak RM150 juta di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi I pada tahun 2009 di mana sebanyak RM130 juta telah dibelanjakan dan bakinya telahpun dikembalikan ke Kementerian Kewangan.

Jangan bunuh masa depan kanak-kanak demi politik sempit
Peruntukan RM130 juta digunakan untuk memperluaskan pelaksanaan Program PERMATA Negara ke seluruh negara dengan hampir RM77 juta telah disalurkan ke KEMAS, RM16 juta ke Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, RM8 juta ke Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu dan bakinya diagihkan ke TASKA Tempat Kerja/TASKA Komuniti di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, National Children Development Research Centre di Universiti Pendidikan Sultan Idris.Anda faham bahasa kah tidak ni Arif?

Peruntukan RM100 juta pula yang diluluskan pada tahun 2010 juga telah disalurkan mengikut kaedah yang sama seperti di atas manakala tiada sebarang peruntukan tambahan diterima pada tahun 2011 dan 2012 melainkan peruntukan Belanja Mengurus bagi mengoperasikan 82 buah Pusat Anak PERMATA Negara oleh Bahagian PERMATA, Jabatan Perdana Menteri. Arif ini belajar ekonomi tapi otak penuh dengan kebebalan.

Kepada Arif yang bodoh sombong dan jadi alat DAP ini..Ini faktanya lagi..Kementerian Pelajaran telah pun mewujudkan Dasar Pendidikan Awal untuk kanak-kanak berumur dari 4 hingga 6 tahun dan telah menyediakan Kurikulum Pra Sekolah Kebangsaan untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun di bawah Akta Pelajaran 1996. Kurikulum Pra Sekolah Kebangsaan ini digunapakai oleh semua Pra Sekolah dan TADIKA yang sedang beroperasi.

Namun begitu sehingga tahun 2008, negara kita masih belum ada satu dasar yang komprehensif yang menggabungkan aspek asuhan dan didikan awal kanak-kanak berumur di bawah 4 tahun di negara ini. Pada masa yang sama, tiada satu kurikulum kebangsaan digubal untuk mengintegrasikan aspek asuhan dan didikan awal kanak-kanak di bawah umur 4 tahun di Malaysia. Walaupun Kursus Asas Asuhan Kanak-kanak (KAAK) diwajibkan kepada semua pengusaha/pengasuh berdaftar di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984, namun demikian aspek utama KAAK memberi tumpuan kepada asuhan dan keselamatan kanak-kanak.

Oleh itu, keperluan menyediakan program ECEC yang berkualiti adalah sangat penting bagi menentukan hala tuju Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak (atau di luar negara dikenali sebagai Early Childhood Education and Care atau ringkasnya ECEC). Ini kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanak-kanak yang baru lahir pada hari ini akan memberikan pulangan yang amat besar di masa hadapan. Di samping itu, program ECEC yang berkualiti adalah asas kepada pembangunan modal insan yang produktif di abad ke-21. Pada 24 Oktober 2008, kerajaan telah meluluskan Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan khusus untuk kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun meliputi 4 komponen utama iaitu:

(i)   Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan;
(ii)  kemudahan Fizikal;
(iii)  tenaga pendidik; dan
(iv) penglibatan Ibu Bapa.


Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting. Ia akan meneruskan kesinambungan dalam pedagogi asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. Program PERMATA telah pun menggubal kurikulumnya tersendiri serta dinilai melalui ujian kajian pemakaiannya di kalangan kanak-kanak di Pusat Anak PERMATA Negara. Hasilnya adalah memberangsangkan dalam pembangunan awal kanak-kanak secara holistik, meliputi pendidikan, pengasuhan, nutrisi dan kesihatan. Oleh itu, Kurikulum PERMATA telah dipersetujui dijadikan sebagai Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan. Pada Arif Sabri,cukuplah bercerai melalui blig dan jangan pula cuba membunuh program Permata ini dengan tafsiran politik serta pemikiran sempit kamu…!

Dari segi penyediaan kemudahan fizikal dan peralatan pembelajaran, pembinaan adalah dirancang dengan teliti agar dapat  memberi kesan optimum kepada perkembangan pembangunan potensi kanak-kanak. Penyediaan kemudahan peralatan pembelajaran luar dan dalam di semua Pusat Anak PERMATA Negara dan TASKA kelolaan kerajaan yang menggunapakai Kurikulum PERMATA Negara adalah mengikut keperluan yang telah diterimapakai di peringkat antarabangsa seperti peralatan main air dan main pasir yang dianggap sebagai komponen penting untuk kestabilan emosi dan kognitik kanak-kanak.


Masa depan mereka ditangan kita...
Kurikulum PERMATA Negara telah dibangunkan selaras dengan kurikulum Sure Start yang diguna pakai di Pen Green Centre, Colby, England. Kurikulum ini telah diuji rintis di 14 buah Pusat Anak PERMATA Negara dan ia telah dikaji semula serta dibuat penambahbaikan dengan mengambil kira kurikulum-kurikulum KAAK dari JKM, kurikulum Sijil Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak TASKA dari KEMAS. Hasil daripada penambahbaikan ini, maka sebuah kurikulum kebangsaan yang lengkap telah digubal untuk kegunaan TASKA di seluruh Malaysia dinamakan Kurikulum PERMATA Negara.

Oleh itu, jelas bahawa Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak atau dikenali sebagai Program PERMATA Negara adalah satu program khusus untuk kanak-kanak dari lahir sehingga berumur 4 tahun dan berbeza sama sekali dengan TADIKA yang dikhususkan untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun dan menggunapakai Kurikulum Pra Sekolah Kebangsaan.

Pada peringkat awal pelaksanaanya, kumpulan sasar bagi dasar ini adalah kanak-kanak di bawah umur 4 tahun khususnya bagi kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan rendah dari kawasan luar bandar dan pinggir bandar melalui penubuhan secara berperingkat 82 buah Pusat Anak PERMATA Negara (tempoh 2007 hingga 2012).

Walaubagaimanapun mengikut statistik 2007, populasi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun adalah seramai 3,116,200 orang. Daripada jumlah ini hanya 10% atau seramai 300,000 orang kanak-kanak yang dianggarkan menghadiri taman asuhan kanak-kanak di 8,841 buah TASKA (iaitu 2,176 buah TASKA yang berdaftar dengan JKM dan 6,665 buah TASKA yang tidak berdaftar dengan JKM). Dan dimaklumkan bahawa kesemua TASKA ini tidak menggunakan kurikulum khusus dan lebih tertumpu kepada aspek pengasuhan sahaja.

Dianggarkan juga daripada 8,841 buah TASKA ini, hanya 30% atau 2,653 buah TASKA (berdaftar dan tidak berdaftar) terletak di kawasan luar bandar yang memberikan perkhidmatan pengasuhan kepada 80,000 orang kanak-kanak bawah umur 4 tahun. Daripada jumlah 2,653 buah TASKA ini, sebanyak 304 buah TASKA adalah di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) dengan bilangan kanak-kanak seramai 3,654 orang.

Berdasarkan kepada statistik di atas, hampir 90% atau seramai 2,816,200 orang kanak-kanak bawah umur 4 tahun tidak mendapat pendedahan kepada apa-apa program ECEC yang mana amat kritikal bagi merangsang perkembangan awal pembangunan minda mereka. Sekiranya trend ini berlanjutan di mana hanya 10% sahaja kanak-kanak bawah 4 tahun mendapat akses kepada mana-mana program ECEC, adalah diunjurkan bahawa pada tahun 2020 bila mana Malaysia disasarkan mencapai taraf negara maju, hampir 3,399,480 orang kanak-kanak bawah umur 4 tahun tidak berpeluang mengikuti program ECEC. 

Keadaan ini menunjukkan bahawa keperluan untuk menyediakan program ECEC bagi kanak-kanak bawah 4 tahun adalah amat kritikal. Kanak-kanak ini sepatutnya diberikan pendedahan kepada program ECEC yang lebih sistematik dan terancang sebelum memasuki persekolahan secara formal.

Berdasarkan kepada statistik di atas, maka bertepatanlah dengan keputusan kerajaan meluluskan Kurikulum PERMATA Negara sebagai Kurikulum Kebangsaan dan akan digunapakai di semua TASKA bagi membolehkan semua kanak-kanak di TASKA mendapat peluang mengikuti program ECEC yang baik dan berstandard.

Lebih baik dikelilingi kanak-kanak daripada begini (gambar hiasan)
Program PERMATA Negara tidak dianggap sebagai pembaziran ianya telah mula membuka perhatian umum terhadap kepentingan program ECEC sebagai yang telah lama dilaksanakan di negara-negara maju.

Jangan anggap semua orang bodoh Arif Sabri dan jangan perbodohkan rakyat dengan.hujah-hujah retorik bagi menggagalkan program ini. Walaupun Arif gagal mendidik anak-anak dengan bekas isterinya tetapi janganlah pula masa depan anak-anak Negara ini turut dimangsai untuk jadi seperti anak-anaknya dengan Mamisita itu..

Kepada rakyat diluar sana..janganlah terpedaya dengan Melayu yang lupa daratan ini.Melayu yang memilih untuk menjadi talibarut DAP.Melayu yang memilih untuk menjadi pencacai dan menjadi sebahagian anggota untuk memcahkan umat Melayu di Negara ini berselindung di bawah panji-panji DAP yang semakin komunis sifatnya.

Segala sanggahan dalam penulisannya hanya kerana benci dan dendamnya  kepada PM Najib serta isterinya Rosmah Mansor bila beliau tidak dicalonkan semula untuk bertanding di Pulau Manis dan beliau merasa terhina kerana yang menggantikannnya hanyalah seorang guru biasa kalau mahu dibandingkan dengannya yang megah serta bangga sebagai orang berkelulusan luar Negara.

Dan kita percaya kalau bukan Rosmah Mansor sebagai Penaung PERMATA, beliau tidak akan menyerang PERMATA ini kerana program ini ternyata banyak memberikan kebaikan kepada seluruh kanak-kanak negara ini dan Arif akan menjadi manusia serta penulis yang bermaruah.Ingat Arif..masa depan anak-anak ini ditangan kita..jangan korbankan masa depan mereka hanya kerana mahu menjadi jaguh dan dikenali dalam arena politik..Muhasabh dirilah Arif…!Hanya kamu yang memperlekehkan program ini sedangkan negara-negara luar berminat modul Permata ini untuk dilaksanakan juga di negara mereka.

25 comments:

Semboyan said...

saya sokong. kambing hitam seperti dia perlu dikeluarkan daripada barisan nasional. Nasib Baik dia sudah tiada dalam Barisan nasional. orang macam dia hanya mampu mengutuk mengkritik apa jua benda baik yang dibawa oleh barisan nasional

Unknown said...

ini manusia yang cetek pemikiran dan bodoh pemikiran..memfitnah tanpa usul periksa mengenai DS Rosmah dan PERMATA..PERMATA di tubuhkan untuk membantu kanak-kanak di seluruh malaysia segala urusan pentadbiran di uruskan oleh mereka yang telah dilantik dan menteri kewangan maka tidak ada sebarang bukti mengata DS Rosmah mensonglap wang tersebut..bukalah pemikiran wahai ARIF anjing DAP..kanak-kank memerlukan pendidikan yang sempurna untuk masa depan jangan ARIF bodoh merosakkan nya..jaga keluarga sendiri dahulu...OPPSS!!! lupa si ARIF nie dah bercerai dan hidup porak peranda..ada hati nak cakap pasal permata.. bodoh..DS Rosmah tetap terbaik

Kah weng said...

kesian, mamat ini sanggup menjadi aning DAP. saya kesal kerana orang beginilah kita seringkali dikutuk dimalukan. harap semua yang sebegini dikeluarkan dari barisan nasional

Unknown said...

ini lah melayu yg paling bangsat aku pernah tngok demi politik songsang nyer sanggup menjadi anjing dap...rumah tangga sendiri kucar kacir ada hati nk jaga rumah tangga orng lain...klu tidak tahu fakta x pyh la nk buat cerita murahan mcm nie...mari sini aku terangkan dekat ko si arif yg bangang tahap gabang...

PERMATA bukan la projek DS ROSMAH yg mutlak dan bukannyer di kawal oleh DS ROSMAH sepenuhnyer,ianya di rangka oleh 25 ORANG INDIVIDU dari pelbagai latar belakang dan kepakaran semuanyer dngn niat yg satu iaitu utk mendidik anak-anak dr terjebak ke dalam keruntuhan akhlak serta moral..dan dlm masa yg sama PERMATA jugak memberi peluang kepada golongan2 yg berpendapatan rendah utk menghantar anak-anak mereka ke PERMATA tanpa satu sen bayaran pun.....dan terbukti perkembangan emosi,sahsiah dan sosial kanak-kanak PERMATA amat menyerlah dan lebih baik daripada kanak-kanak yang d hantar ke "PASTI" yg mana kanak2 berumur 4tahun sudah d ajar memijak gambar2 pemimpin negara....ini fakta bukan auta....

sally said...

napa lah arif nie bebal sangat xnampak ke yg die dianjing kan dap...kerana pangkat die sangup memburukan progrem permata yg memberi mafaat pada semua...kanak2 harus diberi peluang demi masa dpn yg baik...knp lh ko nak dengki arif oi

Unknown said...

bodoh punya suckmongkol!!dasar apa yg dia ada untk kutuk permata??ape yg prnh dilakukan oleh dia untk kemajuan negara selain mmfitnah,mncaci,mmburukkan nama malaysia..dhla diri sndiri pn xbtl ada ati nk prtikaikan program PERMATA..bodoh!!!!!!kerana parti komunis sngup buat aoe saje,,dasar anjing DAP...

ptuihhhh...........

Unknown said...

bodoh snggh mangkuk ayun DAP ni sekor..ulasan yg baik dan terperinci bro,kita tgk lpeas ni apa lagi yg diorng nak spin..aku pleik la ngan korang ni,DS Rosmah ad brtnding mna2 kerusi x??ad dia brcramah utk BN X??ad dia serang pmimpin2 pmbgkang x??xde kan,dia juz buat kerja dia utk mmbntu rakyat..korang skit hati sgt tu apesal??

Unknown said...

Si ariff ni rumahtangga pun hancur berkecai, anak terbiar lagi mau cerita pasal kebajikan orang lain ka? Betulkan family tu dulu, kasi la nafkah sama anak-anak dulu. Jangan la bila orang lain nak tolong anak-anak kecik pun lu nak marah sebab lu gagal senduk oi!

Unknown said...

Arif sabri lu yang tak bayar nafkah pada anak lu.. Lu cakap orang pulak.. Dah macam macam permata buat untuk kebaikkan anak anak malaysia.. Cuma lu je yang tak tahu sebab lu bodoh.. Kalau tak tahu apa apa jangan cerita la bangsat. Aku memang benci melayu kerjasama dengan komunis untuk menjatuhkan melayu! Pengkhianat!!

Pelajar UMT said...

Hurmmmm... KANTOI lagi buat fitnah... asal ada fitnah jer mesti ada penjelasan yang baik dan berfakta. Bagus Bagus, terus tangkis fitnah jahat, diorang ni mmg jahat..tak buleh katok Najib nak katok bini dia.. hehehe.. biasalah macam orang jahat dalam filem.. tak dapat buat kat suami, dia buat la kat isteri atau anak-anak. biasanya org jahat dalam filem KALAH kan last-last sekali?

Unknown said...

Ambassador Jazri menafikan dakwaan tersebut dan menjelaskan prosedur yang sama berlaku semasa lawatan rasmi Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong dan lawatan rasmi YAB Perdana Menteri sebelum ini. <----HAHAHAHAHAHAHAHA. PUAK CACAI PAKATAN TAHIK BASSO BODDO.

Diablo Lord of Terror said...

nampaknye anugerah yg di perolehi oleh ds rosmah mnjadi stu mmpi ngeri buat pmbangkang, mreka tdk dpt mnrima hkikat akn kwibawaan ds rosmah brbnding jijah mreka, sampai isu pnya kecik mcm ni pn diaorg nk prbsrkan..nmpak sngt dh ktandusan modal untk jtuhhkan ds rosmah, cube ler cri isu yg gempak sikit, xde kerrrrr?

adik 80 said...

ape punya haramjadah arif nie...perangai mcm sial suka2 nak tuduh ds rosmah...bodoh sangat ke sampai x tau ape yg permata buat...segala kebaikan ds rosmah gabung kn utk permata lg pembangkan bodoh blh buat cite bangang btl

Unknown said...

Arif senduk ni bodoh...jadi barua DAP kononya boleh jadi pemimpin la kat sana...Balik jaga anak bini la woi

Unknown said...

APE PUNYA BANGANG LAH DIE NIE APE YG DS ROSMAH BUAT UTK KEBAIKAN SEMUA BANGSA...PENDIDIKAN UTK PERINGKAT AWAL...DI ZAMAN CANGIH NIE KT HARUS MEREBUT SEGALA PELUANG YG ADA UTK MASA DEPAN ANAK2 KECIL DAN APE YG DS LAKUKAN ADALAH SESUATU YG SANGAT MURNI...KENAPA PEMBANGKANG SAKIT HATI SANGAT AKU X PAHAM

dol.mat said...

Anjing2 dap dah over sgt lah... Asik2 dengki dgn permata je drg bkn apa takut nnt anak2 melayu pun pandai ssh lah cina nak cr mkn sebelum ni kan anak2 melayu selalu ketingalan tp dgn adanye permata ni insyallah anak melayu pun akan maju juga.

MegaBidaman said...

sakmongkol menulis hanya menggunakan persepsi . cuba membuat platform untuk menyerang Rosmah . tempat manusia 'parasit' ini hanya layak di lubang jamban najis khinzir saja . jadi budak suruhan dan penjilat DAP hanya sebab kecewa tak dapat 'habuan' ! dah duduk lama dalam kerajaan, kenyang perut bila dah tak sehaluan diambil tindakan menghentam ! tak perlu UMNO atau BN nak malukan manusia ni , DAP sendiri akan humban si bangsat ni kedalam lubang jamban

Unknown said...

jgn layan je si pembangkang2 bodoh bangang nie semua!! terutama sekali si cina2 Dapig!!
depa tu sbnrnya dengki je dgn program permata yg Ds Rosmah buat nie..
sbb tulah mcm2 isu depa nak timbulkan berkaitan dgn program nie..
padahal program nie sgt bguslah sbb dapat membantu anak2 drpd golongan2 yg berpendapatan rndah..
mmg depa bersyukur sgt sbb program nie dibuat..
tp si cina2 bangang nie semua mana nak bersyukurkan sbb depa tu kebanyakkn nya kaya2 jdi apa depa peduli dgn program sebeginikn..
depa tu hati komunis!! pikir pasal depa je!!bknnya nk bersimpati dgn golongan yg ssh..sbb tulh perangai depa tu semua mcm sial je!!

Alas pink said...

pembangkang ni terlampau bodoh bengap sgt ke ha??? smpaikan sgla kebaikan yg dilakukan oleh DS Rosmah pada program permata tu mcm tak nmpk je!! mcm sial btllh perangai diorg ni!!

Anonymous said...

Bagi poin2 yg khusus matlamat sebenar program Permata Negara.Jangan kita gembar-gemburkan hanya dgn perkataan PERMATA.Setelah kita ada tadika,taska,tadika islam dll..di mana peranan Permata.Adakah ia selari dan bertindih dgn program2 lain,di peringkat prasekolah.Bajetpun berbeza.PM selalu menyatakan "value for money" maknanya tiada lebihan yg membazir dan bertindih.Ianya tepat dan khusus ke matlamat utk di capai.Mesti ada target.Kalau hanya ganti nama pada sistem yg ada di prasekolah,itu membazir.Andaikata ianya mengarap dan memajukan sisetm prasekolah yg sediada,ianya adalah satu perubahan.Tetapi susulannya yg bagaimana,setelah berjaya mengenal pasti kemampuan anak2 kecil yg mempunyai kecerdasan akal yg tinggi.Akhirnya murid yg cerdik tadi akan melangkah ke alam persekolahan biasa di sebabkan faktor umur dan di bawah penjagaan ibubapa.Mustahil umur yg sebegitu muda enam tahun dah belajar ke oversea.dari segi pemantauan murid tersebut di peringkat akhir pendidikan juga kena di ambil kira,sbb pelaburan yg besar melalui bajet tadi.seingat saya lah,sejarah budak cerdik nie lama dah ada di zaman Tun Mahadhtir,ketika itu,kita biarkan dia membesar di persekitaran masyarakat.Bila dia di peringkat umur yg matang,resultnye budak tadi tu,hisap dadah.Tak salah memberi pendapat dan idea.Kalau idea itu baik,hasil usaha dan ketekunan pelbagai pehak ianya mendapat hasil yg baik.Kita semua faham,bajet memang perlu utk sesuatu perkara yg baik.Ianya boleh cipta pelbagai bentuk peluang,tetapi setiap pelaburan semestinya ada hasil yg baik.Lebih sedekad lamanya kita kekurangan orang cerdik pandai nie.Ketirisan orang semacam ini,di pengaruhi oleh peluang yg baik di serata dunia.Memang ada demand.Tetapi,bagaimana kita hendak menjaga mereka utk sesuai kehendak mereka dan masa depan negara yg cemerlang.Jangan jadi projek gajah putih. sudahlah.

Anonymous said...

Bagi poin2 yg khusus matlamat sebenar program Permata Negara.Jangan kita gembar-gemburkan hanya dgn perkataan PERMATA.Setelah kita ada tadika,taska,tadika islam dll..di mana peranan Permata.Adakah ia selari dan bertindih dgn program2 lain,di peringkat prasekolah.Bajetpun berbeza.PM selalu menyatakan "value for money" maknanya tiada lebihan yg membazir dan bertindih.Ianya tepat dan khusus ke matlamat utk di capai.Mesti ada target.Kalau hanya ganti nama pada sistem yg ada di prasekolah,itu membazir.Andaikata ianya mengarap dan memajukan sisetm prasekolah yg sediada,ianya adalah satu perubahan.Tetapi susulannya yg bagaimana,setelah berjaya mengenal pasti kemampuan anak2 kecil yg mempunyai kecerdasan akal yg tinggi.Akhirnya murid yg cerdik tadi akan melangkah ke alam persekolahan biasa di sebabkan faktor umur dan di bawah penjagaan ibubapa.Mustahil umur yg sebegitu muda enam tahun dah belajar ke oversea.dari segi pemantauan murid tersebut di peringkat akhir pendidikan juga kena di ambil kira,sbb pelaburan yg besar melalui bajet tadi.seingat saya lah,sejarah budak cerdik nie lama dah ada di zaman Tun Mahadhtir,ketika itu,kita biarkan dia membesar di persekitaran masyarakat.Bila dia di peringkat umur yg matang,resultnye budak tadi tu,hisap dadah.Tak salah memberi pendapat dan idea.Kalau idea itu baik,hasil usaha dan ketekunan pelbagai pehak ianya mendapat hasil yg baik.Kita semua faham,bajet memang perlu utk sesuatu perkara yg baik.Ianya boleh cipta pelbagai bentuk peluang,tetapi setiap pelaburan semestinya ada hasil yg baik.Lebih sedekad lamanya kita kekurangan orang cerdik pandai nie.Ketirisan orang semacam ini,di pengaruhi oleh peluang yg baik di serata dunia.Memang ada demand.Tetapi,bagaimana kita hendak menjaga mereka utk sesuai kehendak mereka dan masa depan negara yg cemerlang.Jangan jadi projek gajah putih. sudahlah.

Cili Padi said...

Apa punya bodoh lah sagmangkol ni? takkan dia tak baca kot apa yang PERMATA buat? Punya banyak lah program-program PERMATA dah buat takkan dia taktahu? Itulah orang kata bodoh marah tapi memang bodoh nak mampus pun... PERMATA dah buat macam-macam untuk anak-anak belajar dalam masa yang sama PERMATA menolong orang-orang yang berpendapatan rendah yang tak mampu hantar anak mereka ke tadika... Samdol seorang ni taktahu cerita tiab-tiba nak pertikai permata...

Unknown said...

nampak sgt pukimak punya samdol ni dengki sgt dgn rosmah ...sgp jiat cina tp bt kat rosmah mcm apa je..nampak sgt sikap dengki samgok babi ni.

pas dajjal said...

xde kekurangan pun permata ni aku rasa dah terbaik apa yg datin sri buat ni..agak2 lah klu nak kutuk pun biar lah bertempat bila dia bt keja amal yg elok utk anak cucu kita jugak kan bt apa kita nk kutuk dia... lain lah sakmongol tu anak bini sendiri pun tak blh jaga mcm mana nk puas hati dgn datin sri rosmah ni

Anonymous said...

Depa ni pun,kalau bab komen program permata memang tak kenal sempadan.Tidakkah mereka sedar yang Program Permata diwujudkan untuk melahirkan insan berhati 'mulia','suci' dan 'luhur' seperti Dati Seri Hajah Rosmah.
Semoga mereka yang sentiasa menyokong Datin Seri Hajah Rosmah,akan mempunyai barisan anak-anak pewaris yang betul-betul berperwatakan dan berakhlak sepertimana Datin Seri Hajah.

Powered by Blogger.

Rakan Blogger

Rujukan Entri

Kunjungan

Bila Keris Di Asam Limau

My photo
AKU bukan sesiapa.Biar kecil di sisi manusia tetapi ingin besar di sisi Allah.Biar rendah dipandang manusia tetapi tinggi di sisi Tuhan, Menulis melalui mata dan telinga,mencatat melalui akal dan sejengkal pengalaman. Aku cuma ingin mengisi kemerdekaan ini dengan berjiwa lepas bebas, keluar dan berlari meninggalkan jauh jiwa hamba.Aku tidak ingin jadi orang besar-besar jauh sekali bercita-cita untuk jadi Perdana Menteri, Menteri atau pemimpin yang ada-ada.Cukuplah aku menjadi aku..

Selamat Datang

Rangkaian

Followers